Alvar Carpi presenta el seu primer disc "Carrer Passeig",

unes cançons que a anat composant a lo llarg de la seua vida, i que conclueixen amb aquest disc.

Carrer Passeig